Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Domotel Kastri

Οι προηγούμενες διοργανώσεις

Food Safety Conference 2017
Η 3η συνάντηση για την ασφάλεια των τροφίμων & ποτών

Παρουσιάσεις oμιλητών του Food Safety Conference 2017


Food Safety Conference 2016
Η 2η συνάντηση για την ασφάλεια των τροφίμων & ποτών

Κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Παρουσιάσεις oμιλητών του Food Safety Conference 2016


Food Safety Conference 2015
Η πρώτη συνάντηση για την ασφάλεια των τροφίμων & ποτών

H εξασφάλιση της συστηματικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων & Ποτών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τoυς, αποτελεί παράγοντα υψίστης σημασίας για τη προστασία της υγείας των καταναλωτών. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας, η διαχείριση των κινδύνων και, τελικά, η συστηματική προσέγγιση προς ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, σε όλα τα στάδια της παραγωγής είναι καθοριστικά για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Oι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαρκή προσπάθεια ενημέρωσης των καταναλωτών για τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους κάθε μια, ώστε να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού για την ασφάλεια και την αυθεντικότητα των τροφίμων που παράγουν και διαθέτουν.

Καθώς απαιτείται μία στρατηγική αντιμετώπιση του θέματος, με χάραξη μακροπρόθεσμων πρακτικών και όχι εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων πρόληψης, η συνεχής ενημέρωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου Τροφίμων και Ποτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Plant Management και η Boussias Communications διοργάνώσαν το 1ο Food Safety Conference. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν νέες, εξελιγμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα διατροφικά ατυχήματα.

Παρουσιάσεις oμιλητών του Food Safety Conference 2015