Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Domotel Kastri

Το συνέδριο

Η 4η διοργάνωση του Food Safety Conference 2018 με οδηγό την προσέγγιση 4P: Prevent, Protect, Prepare and Pursue, πρόκειται να παρουσιάσει και να αναλύσει τις κατευθύνσεις που χρειάζεται να ακολουθεί η βιομηχανία τροφίμων και ποτών για τη δημιουργία εμπιστοσύνης και διαφάνειας, με στόχο να ελαχιστοποιήσει την ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με την υγιεινή και την αυθεντικότητα των τροφίμων και ποτών.

Διεθνείς ομιλητές, εμπειρογνώμονες, στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης ποιότητας και στελέχη θεσμικών φορέων μέσα από παρουσιάσεις καλών πρακτικών και διαδραστικές συζητήσεις, θα δομήσουν τις ανανεωμένες επίκαιρες θεματικές, όπως:

  • Τάσεις και εξελίξεις στην ασφάλεια τροφίμων από το αγρόκτημα, την παραγωγή, τη συσκευασία, την αλυσίδα εφοδιασμού και τη λιανική πώληση στην ελληνική και τη διεθνή αγορά
  • Το σχετικό κανονιστικό περιβάλλον
  • Βig data και πώς αξιοποιούνται
  • Ανίχνευση της απάτης ή της νοθείας
  • Νέες τεχνολογίες ελέγχου