Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Domotel Kastri

Θεματολογία του συνεδρίου

Το συνέδριο είναι προσανατολισμένο στην ανάδειξη τάσεων και εξελίξεων στον χώρο τροφίμων και ποτών, μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών ασφάλειας, ποιότητας, αυθεντικότητας και ιχνηλασιμότητας.

Βασικά θέματα που θα αναλυθούν:

 • Ορθές πρακτικές παραγωγής και ορθές γεωργικές πρακτικές, που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα (νωπά, κατεψυγμένα ή ποτά) παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας.
 • Νομοθεσία, σχετικοί κανονισμοί, κώδικας τροφίμων & ποτών.
 • Εφαρμογή προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων & ποτών.
 • Ιχνηλασιμότητα και δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους.
 • Ασφάλεια τροφίμων στις μεθόδους και τα υλικά συσκευασίας και Third Party Logistics (3PL).
 • Από την ασφάλεια των τροφίμων στην άμυνα τροφίμων.
 • Ασφάλεια τροφίμων και διατροφικές ασθένειες.
 • Αξιοποίηση ΤΠΕ και εξοπλισμών για παρακολούθηση, επιθεωρήσεις και υπεύθυνους ελέγχους.
 • IoT |Βlockchain technology: συνεργασία μεταξύ παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης.
 • Ανάκληση προϊόντων και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος από τη βιομηχανία.
 • Απάτη - νοθεία στα τρόφιμα (food fraud) - Καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές για την αντιμετώπιση φαινομένων νοθείας.
 • Κουλτούρα κατάρτισης στελεχών και συνεχούς εκπαίδευσης